สำหรับจักรยาน sora

  • การรับประกัน

– รับประกันโครงสร้างเฟรมและตะเกียบเป็นระยะเวลา 3ปี

– รับประกันคุณภาพจักรยานอื่นๆเป็นระยะเวลา 1ปี

– บริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาจักรยานฟรี เป็นระยะเวลา 1ปี

  • การคืนสินค้า

เราตั้งใจทำจักรยานเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ขับขี่มากที่สุด โดยเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้คำแนะนำในการเลือกซื้อจักรยาน ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลอย่างละเอียดประกอบการตัดสินใจสั่งซื้อและสามารถเข้ามาทดลองสินค้าจริงได้ที่ sora gallery (นัดหมายล่วงหน้า) จักรยานจะถูกประกอบแบบสมบูรณ์ 100 % แพ็ค และจัดส่งถึงสถานที่ของลูกค้า เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ดังนั้นเราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าทุกกรณี

หากลูกค้าพบปัญหาในตัวสินค้า ขอให้แจ้งทางบริษัทภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า บริษัทมีสิทธิปฎิเสธไม่รับคืนสินค้าหากพบว่าสินค้าได้ถูกนำไปใช้ ไม่ได้อยู่ในสภาพเดิม หรือ ไม่ได้อยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า ไม่สามารถขอคืนได้ทุกกรณี

สำหรับสินค้าประเภทอื่นๆ

  • การรับประกัน

สินค้าส่วนใหญ่มีระยะเวลาประกันคุณภาพสินค้า 1-2 ปี ภายใต้การใช้และบำรุงดูแลที่ระบุในคู่มือสินค้า (ลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติม หรือศึกษาในคู่มือสินค้า)

  • การคืนสินค้า

สินค้าสามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับสินค้า หากเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า 

สินค้าที่สามารถนำมาเปลี่ยนหรือคืนนั้น ต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ถูกใช้งาน อยู่ในสภาพเดิมที่ลูกค้าได้รับ และอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม

โปรดแจ้งรายละเอียดและติดต่อทาง email : info@soracity.bike 

หลังจากติดต่อและได้รับการตอบรับ สินค้าสามารถส่งคืนได้ที่

บจก.โซระซิตี้ไบค์

61/52 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.10110

———————————————————————

  • การคืนเงิน

หลังจากที่ทางบริษัทได้รับคืนสินค้าและตรวจเช็ค บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทางอีเมลถึงการอนุมัติหรือปฎิเสธการคืนเงิน

โดยบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้กับลูกค้าภายใน 7 วันทำการ หากการคืนสินค้านั้นได้รับการอนุมัติ

———————————————————————

  • สินค้าลดราคา

บริษัทไม่มีนโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าลดราคาทุกกรณี

———————————————————————

  • ค่าขนส่ง

ค่าขนส่งเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อและไม่สามารถคืนได้

ในกรณีมีการคืนค่าสินค้า ค่าขนส่งจะถูกหักออกจากค่าสินค้า

หากลูกค้าต้องการส่งคืนสินค้าที่มีมูลค่าสูงกว่า 500 บาท ทางบริษัทขอให้ลูกค้าพิจารณาส่งสินค้าแบบลงทะเบียน เพื่อความปลอดภัยและสามารถตรวจสอบได้ 

บริษัทไม่สามารถรับประกันการได้รับคืนสินค้าในกรณีใดๆ